POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie chem.international wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do naszego serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez QUICKAID z siedzibą pod adresem: 02-672 Warszawa, Domaniewska 17/19/133 i zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez QUICKAID plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu.

Co to jest plik Cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu  korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

W jakim celu nasza strona internetowa korzysta z plików Cookies?

Pliki Cookies używane na naszej stronie internetowej umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu  korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Jakich plików Cookies używamy?

Na stronie chem.international mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:
sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google

Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę chemp-international.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z niniejszego serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

QUICKAID działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności oraz deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Dodatkowo zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuje, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest QUICKAID

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Państwa za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z QUICKAID, w celu realizacji przygotowania i przesłania odpowiedzi na otrzymaną od Państwa drogą elektroniczną wiadomość, wykonania zamówionej usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą), dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przed wykonaniem umowy) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze i księgowe.

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione: innym zewnętrznym podmiotom wspierającym QUICKAID w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracującym z Chem QUICKAID, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Państwa dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do załatwienia zleconej przez Państwa sprawy, wykonanej usługi czy wykonania umowy lub do wycofania wyrażonej na przetwarzanie tych danych zgody.
7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy w celach związanych z:

a/ dochodzeniem roszczeń, jeśli wystąpią, w związku z wykonywaniem umowy,

b/ wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c/ w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie(z wyłączeniem okresu trwania ewentualnie zawartej umowy) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.